onsdag 8. mai 2013

Kapteinens hjørne!

I sist helgs kampprogram hadde kaptein Trygve Eriksen skrevet noen velvalgte ord som vi gjerne deler her også.

Velkommen til første hjemmekamp!

Som nyvalgt kaptein for FK Lofoten har jeg fått tildelt oppgaven med å si noen få - og forhåpentlig velvalgte - ord i forbindelse med vår første hjemmekamp for sesongen 2013.
Jeg vil først gi uttrykk for at det er med stolthet jeg ikler meg kapteinsbindet for klubben jeg har støttet siden jeg var liten, og jeg skal gjøre det jeg kan for å vise meg denne tilliten verdig.
Som unggutt var jeg en del av et fotballspillende gjeng fra Kabelvåg som så opp til spillere som Fredrik Horn og Martin Rørtveit Jenssen, og som ønsket å gå i deres fotspor. For vår utvikling var FK Lofoten viktig fordi klubben ga oss noe å strekke oss etter og viste samtidig at det var mulig å bli god. Etter min mening er FK Lofotens kanskje viktigste eksistensgrunnlag nettopp dette at vi skal være en rollemodell for våre yngste innbyggere. Det faktum at jeg nå er blitt valgt til kaptein for klubben gjør sitt til at jeg reflekterer litt over dette, og i særdeleshet hvordan klubben skal fortsette å være et gode for fotballspillende unger i Lofoten.

FK Lofoten har opp gjennom årene fremstått som en klubb som oser tæl og innsats på banen. Det er mitt håp at vi i år skal videreføre denne tradisjonen fordi det på flere måter gir uttrykk for noe positivt. For det første skal vi være ydmyke for at dere som publikum tar dere tid til å komme på kamp, og da skal vi gjøre vårt ytterste for at dere skal forlate Stranda med en god opplevelse. For det andre gir det et signal til våre yngste om at dersom man ønsker å bli god i fotball må man vise dette gjennom vilje og innsats på trening, så vel som i kamp.

Som klubb har vi også et ansvar for å bidra utenfor banen, og i så måte har jeg lyst til å skryte av mine lagkamerater. De har gjennom hele vinteren deltatt på utallige dugnader og stilt opp som trenere for Svolvær idrettslag og som instruktører for fotballspillende unger på Skrova. Dette gir klubben et godt ansikt utad. Mitt inntrykk er at spillerne setter pris på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet som støtter opp om oss, og det er skikkelig givende å være kaptein for et slikt gjeng!

Nesten helt siden opprettelsen av klubben har det vært stemmer som har talt varmt for å avvikle driften av klubben. Felles for disse stemmene har etter min mening vært mangelen på overbevisende argumentasjon. Så lenge klubben klarer å være en utviklingsarena for ungdommen og så lenge unger i Lofoten tenker «Jeg vil spille på FK Lofoten når jeg blir stor!», så er klubben å regne som en suksess. Slik var det da jeg var ung, og mitt inntrykk er at slik er det fortsatt. Så får vi som spillere fortsette å strebe etter å nå våre sportslige mål.

Vi starter dette arbeidet i dag med å slå Junkeren hjemme.
God kamp!

Ingen kommentarer: